actio neu

Procedura zgłaszania nieprawidłowości

Na tej stronie można anonimowo zgłaszać informacje i przestępstwa. Można zgłaszać informacje o naruszeniach prawa – zarówno podejrzeniach, jak i potencjalnych naruszeniach prawa – popełnionych przez nas jako firmę lub przez osoby działające w imieniu naszej firmy. Dotyczy to w szczególności przestępstw przeciwko:
  • Dyskryminacja,
  • napaści na tle seksualnym,
  • Korupcja,
  • Przepisy dotyczące kar lub grzywien,
  • ale także przeciwko innym przepisom prawa federalnego, stanowego lub europejskiego
Rodzaje przestępstw objętych szczegółowymi przepisami są uregulowane w §2 HinSchG.

Formularz kontaktowy

Dalsze opcje raportowania
Skrzynka skarg i informacji w biurze

Pocztą: hinweis@actio-personal.de
Telefonicznie: 0511-67669560
Pocztą:
actio Personal GmbH
z.Hd. Hinweisgeberstelle
Am Marstall 1a
30159 Hannover

Po otrzymaniu zgłoszenia użytkownik otrzyma potwierdzenie jego otrzymania. Jak również status przetwarzania i środki.
W przypadku informacji anonimowych informacje te są sprawdzane i podejmowane są odpowiednie działania.
Dziękuję bardzo.

Scroll to Top